13 lutego 2019

Jaka twoja przyszłość, filumenistyko?

Poniżej zamieszczam przedruk artykułu "Jaka twoja przyszłość, filumenistyko?" autorstwa zasłużonego dla polskiej filumenistyki Pana Zbigniewa Turowicza

W dniach jubileuszu dziesięciu lat filumenistyki w PZF, w przeddzień II ogólnopolskiej narady przewodniczących oddziałowych Komisji Filumenistyki, nie od rzeczy będzie zastanowić się nad kierunkami rozwojowymi zbieractwa etykiet zapałczanych. Rolę i miejsce filumenistyki w Związku określiła wyraźnie Uchwała Z. GL PZF — „O dalszy rozwój Polskiego Związku Filatelistów". Nigdy dotąd w sposób tak jednoznaczny nie zostało określone miejsce filumenistyki, nigdy dotąd filumenistyka nie miała takich szans rozwojowych. Jak potrafimy wykorzystać daną nam szansę zależy tylko od nas, od rzeszy członków i od aktywu wszystkich ogniw organizacyjnych. Szansa duża, ale i zadanie olbrzymie.

Uchwała — „O dalszy rozwój Polskiego Związku Filatelistów" widzi przyszłość Związku w szeroko zakrojonej akcji wychowawczo-szkoleniowej, w propagowaniu teorii i doskonaleniu własnego warsztatu zbieracza. A jak wygląda praca szkoleniowa obecnie i jakie są plany rozwoju filumenistyki? Wszelkie dotychczasowe poczynania propagandowe utrudnione były brakiem katalogu etykiet zapałczanych. Do roku 1963, w pewnym stopniu sytuację ratowały spisy etykiet i chociaż miały wiele wad, zasadniczą ich zaletą tyło to, że... były. Dzisiaj, z dużym opóźnieniem, ogromna praca została już sfinalizowana. Ale sam katalog nie czyni wszystkiego. Obecnie odczuwa się szczególny brak materiałów szkoleniowych w rodzaju: co i jak zbierać? Bez podstawowych materiałów szkoleniowych trudno mówić o rozwoju ilościowym i jakościowym filumenistyki, Jednym z ważniejszych zaleceń pierwszej narady w Bystrzycy (1965 r.) było stwierdzenie potrzeby wydawania biuletynu informacyjnego. Olbrzymiego zapotrzebowania na materiały dydaktyczno-popularyzacyjne nie zaspokoiły nieliczne artykuły w „Filateliście" ani jedyny numer „Biuletynu Filumenistycznego". Między innymi dlatego, że prace te nie zawierały wskazówek zbieractwa etykiet zapałczanych, gromadzenia zbiorów, specjalizacji itp. Wydaje się, że jedynie koła PZF mogą rozwijać właściwą działalność szkoleniową wśród członków, podnosić wiedzę o filumenistyce, umożliwiać członkom poznanie historii i teorii filumenistyki, zasad zbieractwa, zdobycie trudnej twórczej sztuki opracowania i ekspozycji zbiorów itd. Toteż uważam, że sprawom realizacji Uchwały Z. Gł. PZF — „O dalszy rozwój Polskiego Związku Filatelistów" powinna być poświęcona II ogólnopolska narada aktywu. Narada powinna ustalić program pracy, służącej podstawowemu ogniwu organizacyjnemu, jakim jest kolo PZF, program szkolenia wewnątrz organizacyjnego, program pracy z młodzieżą stanowiącą przecież 1/3 część członków naszego Związku. Narada aktywu musi udzielić odpowiedzi na pytanie „Jaka twoja przyszłość, filumenistyko?"

Turowicz, Zbigniew. (1967). Jaka twoja przyszłość filumenistyko?. Filatelista -  dwutygodnik Polskiego Związku Filatelistów, 21 (268), str. 412

1 komentarz:

  1. Z treści artykułu wynika, że już 50 lat temu przyszłość filumenistyki była pod znakiem zapytania. Ja natomiast sądzę, że filumenistyka się odradza. Świadczyć mogą o tym liczne wydarzenia filumenistyczne planowane w tym roku oraz wzrost zainteresowania blogiem. Jestem dobrej myśli :)

    OdpowiedzUsuń