14 kwietnia 2019

W Krakowie odbyła się Giełda Filumenistyczna

W dniu 13 kwietnia odbyła się Giełda Filumenistyczna w Krakowie, która zapoczątkowała cykl spotkań filumenistycznych w 2019 roku. Do Krakowa przybyli sympatycy filumenistyki z Krakowa, Warszawy, Nowej Soli, Tarnobrzega i innych miast Polski w celu zaprezentowania swoich zbiorów, a także wymiany i nabycia nowych pudełek i etykiet. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez organizatora giełdy pana Jana Grądalskiego, który zaapelował o wspólną pracę na rzecz rozwoju filumenistyki w Polsce, zachęcając do aktywnej działalności popularyzatorskiej w internecie, a w szczególności udzielania się na blogu www.filumenista.blogspot.com. Następnie, autor bloga Grzegorz Bogdan zaprosił filumenistów do przesyłania ogłoszeń sprzedaży lub wymiany etykiet i pudełek oraz komentowania treści umieszczonych na blogu.  Następnie głos zabrał prezes Klubu Filumenistycznego w Warszawie Ryszard Iżyniec, który podziękował za organizację giełdy oraz zachęcił gości do rejestracji w klubie. Część oficjalną zakończył prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana” dr inż. Jerzy Duda, który wyraził swój podziw nad obserwowanym odrodzeniem filumenistyki oraz pożyczył wszystkich gościom aby kolekcjonerstwo rozwijało się dalej, ku rozwojowi wiedzy oraz osobowości człowieka.


 
Zdjęcia: Grzegorz Bogdan, Ryszard Iżyniec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz