27 kwietnia 2019

W Zabrzu odbyła się Giełda Filumenistyczna

https://filumenista.blogspot.com/2019/04/w-zabrzu-odbya-sie-gieda-filumenistyczna.html#more W dniu 27 kwietnia 2019 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się giełda filumenistyczna połączona z wystawą modeli klejonych z zapałek przez mieszkańca Rudy Śląskiej Janusza Urbańskiego. Ozdobą giełdy były też wystawy zbiorów filumenistycznych kolekcjonerów: Stanisława Mazura z Rudy Śląskiej oraz Stanisława Sikory i Antoniego Barona z Piekar Śląskich. Organizatorem giełdy obok MOK Zabrze był Zarząd Oddziału PZF w Zabrzu. Etykiety i opakowania zapałczane oferowane przez wystawców z Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Olkusza, Krakowa, Koniuszy, Rącznej cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zabrza i przyjezdnych. Wśród kupujących walory filumenistyczne było bardzo dużo kobiet co było taką swoistą ciekawostką zabrzańskiej giełdy.Z okazji Giełdy Filumenistycznej w Zabrzu śląski dokumentalista Pana Bronisław Wątroba ułożył okolicznościowy wierszyk:
W Zobrzu "raj filumynisty"!
Taki sztracheclowy zisty
Toż i na to pokukejcie
Abcybildrom podziwejcie
A przi tymu coś rudzkego
Radzi bydźcie richtig z tego.


Już niedługo kolejne spotkanie miłośników filumenistyki w Opolu w dniu 11 maja 2019. Wszystkich miłośników kolekcjonowania etykiet i opakowań zapałczanych serdecznie zapraszamy.

      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz